PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Velferdstiltak

  Aviser til ansatte

  • D6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Lønn

  Aviser og magasiner på arbeidsstedet anses som et rimelig velferdstiltak hvis de er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte. Det foreligger ingen skatteplikt for den ansatte ved slike rimelige velferdstiltak. Det samme gjelder for tilgang til elektronisk avis, se Skatte-ABC.

  Merverdiavgift

  Aviser er fritatt for mva iht. mval. § 6-1. Betingelsen for fritaket er at avisen er på papir og at avisen har en regelmessig utgivelse på minst en gang i uken. Fom. 1. mars 2016 ble elektroniske nyhetstjenester også fritatt etter mval. § 6-2, se fmva. § 6-2-1. Fritaket omfatter ikke andre typer internettaviser, og disse beregnes med alminnelig sats jf. mval. § 3-1 og mval. § 5-1 (1).

  Det er ikke rett til fradrag for mva på anskaffelser til velferdsformål til ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Skatt

  Det gis skattemessig fradrag for avishold som velferdstiltak når det er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften.

  Stikkord:

  • avis,
  • blader,
  • dagsaviser,
  • digitale medier,
  • eavis,
  • e-avis,
  • tidsskrift,
  • velferdstiltak,
  • ukeblad,
  • magasin,
  • fagtidsskrift,
  • faglig ukeblad,
  • arbeidstaker,
  • annsatt,
  • arbeidstager,
  • lønnstaker,
  • lønnsmottaker,
  Velferdstiltak
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan