Bank- og kortgebyr - kjøp

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
7770 Bank- og kortgebyr
Debet

Merverdiavgift

Bank- og kortgebyr i forbindelse med utførelse av et betalingsoppdrag er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 og MVA-håndboken om utføring av betalingsoppdrag.

Det vil derfor ikke være aktuelt med fradrag for mva.

Skatt

Bank- og kortgebyr som er pådratt i forbindelse med kjøp til bruk i virksomhet, er skattemessig fradragsberettiget, se sktl. § 6-1.

Stikkord: bankgebyr, bankkortgebyr, bankkostnader, bankomkostninger, bankutgifter, bruk av kredittkort, døgnsafe, gebyr, gebyr kassakreditt, gebyr kassekreditt, gebyr nattsafe, kortgebyr, kortselskap, kredittkortgebyr, nattsafe, nattsafegebyr, nettbedrift, vekslegebyr, vekslingsgebyr, kostand, omkostning, kostnad, kassekreditt, kassakreditt, foretak, kommandittselskap, erverv

Bank- og kortgebyr - salg