Bank- og kortgebyr - kjøp

Bank- og kortgebyr - salg

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Bank- og kortgebyr i forbindelse med utførelse av et betalingsoppdrag er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 og MVA-håndboken om utføring av betalingsoppdrag.

Stikkord: bankgebyr, bankkortgebyr, bankkostnader, bankomkostninger, bankutgifter, bruk av kredittkort, døgnsafe, gebyr, gebyr kassakreditt, gebyr kassekreditt, gebyr nattsafe, kortgebyr, kortselskap, kredittkortgebyr, nattsafe, nattsafegebyr, nettbedrift, vekslegebyr, vekslingsgebyr, kostand, omkostning, kostnad, kassekreditt, kassakreditt, foretak, kommandittselskap, omsetning