PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bank- og kortgebyr - salg

  Bank- og kortgebyr

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Bank- og kortgebyr i forbindelse med utførelse av et betalingsoppdrag er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 og «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017 -> § 3-6. Finansielle tjenester» under § 3-6 bokstav c - Utføring av betalingsoppdrag.

  Stikkord:

  • bankgebyr,
  • bankkortgebyr,
  • bankkostnader,
  • bankomkostninger,
  • bankutgifter,
  • bruk av kredittkort,
  • døgnsafe,
  • gebyr,
  • gebyr kassakreditt,
  • gebyr kassekreditt,
  • gebyr nattsafe,
  • kortgebyr,
  • kortselskap,
  • kredittkortgebyr,
  • nattsafe,
  • nattsafegebyr,
  • nettbedrift,
  • vekslegebyr,
  • vekslingsgebyr,
  • kostnad,
  • kassekreditt,
  • Kostand,
  • salg,
  • ks,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • kost,
  Bank- og kortgebyr - salg
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan