Førstegangsinnregning av valuta

Konto
1920 Bankinnskudd
Kredit
1960 Bankinnskudd utland
Debet

Regnskap

Ved førstegangsregistrering av et bankinnskudd bokføres dette til transaksjonsdagens kurs, se NRS 20.13 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta.

Eksempel

Det opprettes en sparebankkonto på 100 000 euro. Kursen på etableringstidspunktet dvs. valuteringsdato er NOK 7,50.

Bokføring:Beløp:
Debet konto 1960750 000
Kredit konto 1920750 000
Stikkord: bankinnskudd, bankinnskot

Innregning ved verdistigning

Innregning ved verdifall