Hva omfattes?

Bundne innskudd, derunder skattetrekkskonto

Fastrenteinnskudd

Kontantkasse

Utenlandsk valuta

Renteinntekter på bankinnskudd

Andre temaer

Regnskapsmessig behandling av bankinnskudd o.l er også omtalt her:

  • Konsernkontoordninger
  • Bankinnskudd i valuta
  • Bank- og kortgebyr
Stikkord: bankinnskot