Hva omfattes?

Bundne innskudd, derunder skattetrekkskonto

Fastrenteinnskudd

Kontantkasse

Se nærmere i «Kontantkasse».

Stikkord: bankinnskot

Utenlandsk valuta

Renteinntekter på bankinnskudd

Andre temaer