Hva omfattes?

Bundne innskudd, derunder skattetrekkskonto

Fastrenteinnskudd

Kontantkasse

Utenlandsk valuta

Renteinntekter på bankinnskudd

Se nærmere Renteinntekter på bankinnskudd.

Stikkord: intekter, bankinnskot

Andre temaer