Salg av barnehagetjenester

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Barnehage og barnepass, i privat og offentlig regi, er unntatt fra loven jf. mval. § 3-4

Stikkord: dagmamma, omsetning, førskole, kommandittselskap