Kjøp av båtplass

Leie av båtplass

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6490 Annen leiekostnad
Debet

Merverdiavgift

Båtplass er definert som fast eiendom og er dermed utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

Opplag på land

Leie av vinteropplagsplasser på land anses som en avgiftspliktig tjeneste med oppbevaring av vare, jf. mval. § 3-1, gitt at opplaget også medfører arbeid på båten, f.eks. ettersyn, service og sjøsetting. Det er rett til fradrag for mva etter mval. § 8-1. Dersom det ikke utføres arbeid på båten i opplag kan vederlaget falle under mva behandlingen for fast eiendom, se mval. § 3-11.

Opplag på vann

Ligger båten i opplag på sjøen er tjenesten definert som utleie av fast eiendom og faller utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

Stikkord: båtforening, båthavn, båtopplag, båtplasser, havneavgift, marina, leasing

Salg av båtplass

Utleie av båtplass