Kjøp av båtplass

Leie av båtplass

Salg av båtplass

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Båtplass er definert som fast eiendom og er dermed utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

Stikkord: båtforening, båthavn, båtpalsser, marina, omsetning

Utleie av båtplass