Kjøp av båtplass

Leie av båtplass

Salg av båtplass

Utleie av båtplass

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Båtplass er definert som fast eiendom og er dermed utenfor loven, dvs. unntatt avgiftsplikt, se mval. § 3-11 (1). Det skal derfor ikke beregnes utgående merverdiavgift på leieinntektene og man får heller ikke fradrag for tilhørende kostnader. Utleie av båtplass var tidligere mva-pliktig, men dette ble opphevet 1. januar 2003.

Opplag på land

Utleie av vinteropplagsplasser på land anses som en avgiftspliktig tjeneste med oppbevaring av vare og faller inn under mval. § 3-1 og skal faktureres med mva gitt at opplaget også medfører arbeid på båten, f.eks. ettersyn, service og sjøsetting. Dersom det ikke utføres arbeid på båten i opplag kan vederlaget falle under mval. § 3-11.

Opplag på vann

Ligger båten i opplag på sjøen er tjenesten definert som utleie av fast eiendom og faller utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

Unntak

Parkeringsplasser (bil mv.) som er utleid i forbindelse med en marina/båthavn som bl.a. leier ut bøye- og bryggeplasser, vil ikke omfattes av avgiftsunntaket. Utleien av parkeringsplassene er å betrakte som vanlig parkeringsplassvirksomhet og vil være avgiftspliktig omsetning etter mval. § 3-11 (2) c.

Dersom båtplassen leies ut med tilleggstjenester som f.eks. strøm, vil dette bli ansett som avgiftspliktig salg av vare.

Stikkord: brygge, båtforening, båthavn, båtopplag, båtplasser, havneavgift, marina, parkeringsanlegg, parkeringsavgift, parkeringsvirksomhet, kommandittselskap, leasing