Kjøp av begravelsesbil

Avgiftspliktig salg fra begravelsesbyråer

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning fra begravelsesbyråer samt andre leverandører av begravelsestjenester er unntatt fra loven jf. mval. § 3-15, men omsetning av ikke-seremonielle tjenester har avgiftsplikt. Dette er tjenester som f.eks. veiledning og planlegging.

Varer

Det skal beregnes mva på omsetning av alle varer relatert til seremonielle og ikke-seremonielle tjenester.
Dette omfatter omsetning av varer som f.eks.:

  • gravsteiner,
  • takke- og innbydelseskort,
  • kister og urner,
  • emballasje for urner,
  • tepper og svøp

Det skal også beregnes mva ved omsetning av tjenester som gjelder vare eller fast eiendom.
Dette vil f.eks. gjelde:

  • graving av graver,
  • stell og vedlikehold av graver,
  • inskripsjon på gravmonumenter, kister og urner samt
  • pynting i kirke og kapell
Stikkord: blomster begravelse, båreblomster, bårebukett, dekorering i kirke og kapell, gravferdstjenester, gravmonument, inskripsjoner, serveringstjenester, svøp, takkekort, vake, blomsterbukett, bukett, blomster, bevertning, omsetning

Avgiftsfritt salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsunntatt salg av tjenester fra begravelsesbyråer