Kjøp av begravelsesbil

Avgiftspliktig salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsfritt salg fra begravelsesbyråer

Avgiftsunntatt salg av tjenester fra begravelsesbyråer

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av seremonielle tjenester i tilknytning til begravelser og bisettelser, både fra begravelsesbyråer og andre leverandører av begravelsestjenester, er unntatt fra loven jf. mval. § 3-15. Unntaket gjelder kun tjenesteytelser.

Eksempler på omsetning og formidling av tjenester som omfattes av unntaket:

  • Prestetjenester eller annen forretter knyttet til seremonien i kapellet eller kirken
  • Musikk mv. knyttet til seremonien i kapellet eller kirken
  • Stell av avdøde
  • Kremasjon
  • Transport av gravferdsassistenter og pårørende eller formidling av slike tjenester
  • Bæring og nedlegging av kiste
  • Tjenester knyttet til utstedelse av papirer og dokumenter vedrørende dødsfallet
Stikkord: gravferd, gravferdstjenester, kistebæring, musikk, papirarbeid, omsetning