Satser

Bagatellmessige beløp

Arbeid i hjemmet

Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner

Godtgjørelse for arbeid i sameie eller forening

Opplysnings- og skatteplikt

Når godtgjørelse for arbeid i en forening eller et sameie utbetales, anses dette å komme fra foreningen som sådan selv om oppdragstakeren mottar betalingen direkte fra hver av medlemmene/sameierne og lønnsopplysningsplikten som utgangspunkt påhviler disse. Grensen for lønnsopplysningsplikt mv. må derfor vurderes i forhold til det samlede vederlaget. Det betyr at utbetaling til styremedlemmer mv. i boligsameier anses å komme fra boligsameiet og ikke fra den enkelte sameier, uavhengig av antall sameiere/boenheter, se UTV 2007/1576. Tilsvarende gjelder hvor en fotballklubb engasjerer en trener som betales direkte av foreldrene.

Stikkord: sameige, arbeidsvederlag