PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Merverdiavgift

  Beite

  Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf mval. § 3-11, men utleie av beiteområder kan bli merverdiavgiftspliktig hvis:

  Salg av beiterettigheter er omsetning av rettighet til fast eiendom som er unntatt fra mva-plikt ifølge mval. § 3-11 første leddd.

  Stikkord:

  • moms,
  • mva,
  Merverdiavgift
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan