Feriepengegrunnlaget

Feriepengesatser

Feriepengeopptjening ved sykdom, permisjon o.l.

Feriepengeopptjening under militær og sivil plikttjeneste

Bokføring og lønnsmessig behandling

Lønn
2940 Skyldige feriepenger
Kredit
5092 Feriepenger
Debet

Satser

Feriepenger

Skatteplikt

Feriepenger er som hovedregel skattepliktig, se sktl. § 5-1 (1) jf. § 5-10 bokstav a.
Feriepenger under grensen for innrapporteringsplikt vil imidlertid ikke være skattepliktige.

Om trekkplikt og trekkfritak ved utbetaling av feriepengene, se temaet Utbetaling av feriepenger.

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift på feriepenger betales først når feriepengene blir utbetalt.

Ved beregning av feriepenger i opptjeningsåret beregnes også arbeidsgiveravgiften av disse feriepengene. Arbeidsgiveravgiften bokføres til debet på konto 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger og kredit på konto 2781 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn.

A-meldingen
Stikkord: feriepenger, arbeidsvederlag