PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av betalingsterminaler

  Betalingsterminaler

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift ved leie av betalingsterminaler i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf. mval § 8-1.

  Bokføring

  Kostnader til reparasjon og/eller vedlikehold av betalingsterminaler kan føres mot konto 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr. Kjøp av selve terminalen kan føres mot konto 6540 Inventar.

  Stikkord:

  • bankterminaler,
  • betalingsterminalgebyr,
  • izettle,
  • leie bankterminal,
  • mobilterminal,
  • leasing,
  Leie av betalingsterminaler
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan