Leie av betalingsterminaler

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6490 Annen leiekostnad
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift ved leie av betalingsterminaler i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf. mval § 8-1.

Bokføring

Kostnader til reparasjon og/eller vedlikehold av betalingsterminaler kan føres mot konto 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr. Kjøp av selve terminalen kan føres mot konto 6540 Inventar.

Stikkord: bankterminaler, betalingsterminalgebyr, izettle, leie bankterminal, mobilterminal, leasing

Utleie av betalingsterminaler