Leie av betalingsterminaler

Utleie av betalingsterminaler

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Det skal beregnes merverdiavgift ved utleie av betalingsterminaler innenfor mva-området jf. mval § 3-1.

Stikkord: bankterminaler, mobilterminal, leasing