Salg av nye kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Salg av brukte kjøretøy som omfattes av reglene for omregistreringsavgift (tidligere registrert i Norge), er fritatt for merverdiavgift. Fritaket gjelder også for kjøretøy som nevnt i Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 1 avgiftsgruppe c og som har tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer. Se mval. § 6-7 (3) og fmva. § 6-7-3. Se temaet Omregistreringsavgift.

Ved salg av en brukt tilhenger som har en egenvekt på over 350 kg, skal det ikke beregnes merverdiavgift. Grunnen til dette er at tilhengere med egenvekt over 350 kg er omfattet av omregistreringsavgift.

Bokføring

Ved salg av brukte kjøretøy som er varige driftsmidler kan konto 3882 Salgssum. immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg benyttes.

Stikkord: atv, beltemotorsykkel, bilforhandlere, biltilhenger, bruktbil, bruktsalg, buss, båthenger, båttilhenger, campingbil, demonstrasjonsbil, demonstrasjonskjøretøy, gaffeltruck, henger, kombinert bil, lastebil, moped, motorsykkel, personkjøretøy, salg brukte anleggsmidler, snøscooter, stasjonsvogn, tilhenger, tilhenger båt, varebil, varetilhenger, fjernsyn, snøscooter, omsetning, bobil, demobil, trailer, personbil, anleggsmiddler, anleggsaktiva, sne

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Salg av elbiler

Salg av elbilbatterier

Registrering på eget navn - uttaksmva

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Omdisponering - uregistrert

Drift og vedlikehold av personkjøretøy