Salg av nye kjøretøy

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av biler er avgiftspliktig etter mval. § 3-1 (1).

Gjelder:

  • Nye kjøretøy
  • Bruktimporterte kjøretøy
  • Ikke omregistreringspliktige kjøretøy
  • Tilleggsutstyr (f.eks. skiboks) sammen med kjøretøy for ikke omregistreringspliktige kjøretøy
  • Salg i kommisjon av nye kjøretøy

Innbytte

Bytte er omsetning iht. mval. § 1-3 (1) a. Salg av kjøretøy med innbytte av annet brukt kjøretøy må behandles som to enkeltstående transaksjoner.

Stikkord: atv, beltemotorsykkel, bilforhandlere, bilutstyr, buss, campingbil, campingtilhenger, campingvogn, innbyttebil, kombinert bil, kommisjonsomsetning, lastebil, moped, motorsykkel, personbil, personkjøretøy, snøscooter, stasjonsvogn, tilhenger, tilleggsutstyr, trailer, traktor, varebil, varetilhenger, fjernsyn, snøscooter, bobil, salg, trailer, personkjøretøy, personbil, sne, ekstrautstyr, lastebil, omsetning, nye

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Salg av elbiler

Salg av elbilbatterier

Registrering på eget navn - uttaksmva

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Omdisponering - uregistrert

Drift og vedlikehold av personkjøretøy