Blinking - skogbruk

Kostnader til innleie av markering av trær som skal hugges.

Regnskap

KontoKontonavnMva kodeD/K
LeverandørkontoKredit
4560Tjenester, diverse1Debet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Merverdiavgift

Tjenesten er merverdiavgiftspliktig, jf. mval. § 3-1 og § 5-1