Hva er blogging?

Navnet "blogg" kommer fra den engelske betegnelsen "web-logg" trukket sammen, og oppstod visst i 1997. Det er et nettsted eller del av et nettsted for publisering av innlegg/poster som skrives av en eller flere personer. Innleggene er ofte sortert i kronologisk rekkefølge, med det nyeste øverst og på hovedssiden. En blogg har ofte et kommentarfelt hvor leserne av bloggen kan legge inn kommentarer og dermed lage en diskusjonstråd. Bloggen kan lenke til andre blogger og leserne kan også abonnere på nye innlegg. Dette medfører at en blogg anses som et sosialt medium.

Verbet "å blogge" betyr å skrive blogginnlegg/-poster eller svare på kommentarer som er kommet inn på bloggen.

Den som er redaktør av bloggen, eller bidrar med å lage innleggene/postene, kalles en "blogger".

Skattemessig behandling

Merverdiavgiftsmessig behandling

Regnskapsmessig behandling

Hva må du som blogger huske på?