Hva er blogging?

Skattemessig behandling

Merverdiavgiftsmessig behandling

Regnskapsmessig behandling

Hva må du som blogger huske på?

  • Du må registrere deg som næringsdrivende i Enhetsregisteret. Bruk samordnet registermelding. Etter at registreringen er i orden, blir du tildelt et organisasjonsnummer.
  • Ta vare på all dokumentasjon som gjelder inntekter og kostnader.
  • Det kan være en fordel å opprette en egen (drifts)konto i banken, slik at det blir lettere å holde kontroll på hva som tilhører bloggvirksomheten og hva som er privat.
  • Når du starter virksomhet og denne går med overskudd, må du betale forskuddsskatt av forventet inntekt.
  • Når din omsetning har passert kr 50 000 i løpet av en 12 måneders periode, må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.
  • Vær oppmerksom på at du ikke har anledning til å fakturere med merverdiavgift før virksomheten din er blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
  • Er det noe du lurer på kan du ta kontakt med skattekontoret der du bor.

(kilde: Skatteetaten.no)