Hva innebærer bokføringsplikten?

Bokføringsplikt innebærer plikt til å føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Plikten omfatter:

  • løpende bokføring,
  • dokumentasjon,
  • spesifikasjon og
  • oppbevaring av regnskapsopplysninger.

Bokføringen skal etter bokføringsloven omfatte alle opplysninger som har betydning for utarbeiding av årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering som følger av lov eller forskrift (for eksempel skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) og næringsoppgave). Kravet om å føre et regnskap er satt for at myndighetene skal få levert og dokumentert de oppgavene de trenger, blant annet til skatte- og avgiftsbehandling.

Hvem har bokføringsplikt?

Bokføringsplikten for virksomheter som ikke er årsregnskapspliktige

Andre temaer