Hva innebærer bokføringsplikten?

Hvem har bokføringsplikt?

Alle som leverer næringsoppgave og/eller MVA-melding, har bokføringsplikt. Alle som er regnskapspliktige etter regnskapsloven, er også bokføringspliktige, se Regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Andre temaer