Rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger faller utenfor loven. Se mval. § 3-11.

Stikkord: autopass, autopassavtale, autopass-avtale, bombrikke, bompengeabonnement, bompenger, fjellinjen, køfri brikke, køfribrikke, veg, veiavgift, veirett, abbonoment, abbonnement, abonement, bomavgifter, nye, intekter