Skattepliktig dekning av privatreiser

Skattefri dekning bompenger - tjenestereise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Refusjon - private kostnader

For ansatte - utgiftsgodtgjørelse

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Utgiftsgodtgjørelse til bompengepassering i forbindelse med tjenestereiser der det er utarbeidet utgiftsoppgave skal innrapporteres.

For godtgjørelsen fremgår av reiseregning skal den ikke lønnsrapporteres.

A-meldingen

Merverdiavgift

Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved naturalavlønning av virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

Stikkord: autopass, bompenger, køfribrikke, reisegodtgjørelse, reiseregning, utleggsoppstilling, bomavgifter, reiserekning, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Fritak for bomavgift for enkelte kjøretøy

Kalkulator for bompenger