Skattepliktig dekning av privatreiser

Skattefri dekning bompenger - tjenestereise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Lønn

Dekker arbeidsgiver bompenger for den ansatte der både private reiser og yrkesreiser kommer på samme regning, må kostnadene fordeles forholdsmessig. Fordeling blir mellom skattepliktige privaturer og skattefrie yrkesreiser. Når kostnadene faktureres etterskuddsvis, tas fordelen som fremkommer ved gjennomgang av fakturaen, først med i trekkgrunnlaget og rapporteres for den måneden fakturaen mottas.

Se behandling av skattefri del ved dekning av bompenger og behandling av skattepliktig del ved dekning av bompenger.

I praksis vil det for bompenger på riks- og fylkesveier ikke være aktuelt med periodebilletter, slik som månedskort, årskort el. For arbeidsgivers dekning av slike billetter se Skatte-ABC.

Bomavgift dekket når ansatt har fri bil

Siden bompengeavgiften ikke regnes som en bilkostnad, vil reglene over også gjelde når arbeidsgiver dekker den ansattes kostnad til bompasseringer ved bruk av virksomhetens bil (fri bil). Se Skatte-ABC.

Merverdiavgift

Se følgende tema for retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift i de forskjellige tilfellene:

  • Skattefri dekning bompenger - tjenestereise
  • Skattepliktig dekning av privatreiser
Stikkord: autopass, autopassavtale, autopass-avtale, bomstasjoner, allokering, yrkesreise, bomavgifter

Refusjon - private kostnader

For ansatte - utgiftsgodtgjørelse

Fritak for bomavgift for enkelte kjøretøy

Kalkulator for bompenger