PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

  Bompenger

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver bompenger for den ansatte der både private reiser og yrkesreiser kommer på samme regning, må kostnadene fordeles forholdsmessig. Fordeling blir mellom skattepliktige privaturer og skattefrie yrkesreiser. Når kostnadene faktureres etterskuddsvis, tas fordelen som fremkommer ved gjennomgang av fakturaen, først med i trekkgrunnlaget og rapporteres for den måneden fakturaen mottas.

  Se behandling av skattefri del ved dekning av bompenger og behandling av skattepliktig del ved dekning av bompenger.

  I praksis vil det for bompenger på riks- og fylkesveier ikke være aktuelt med periodebilletter, slik som månedskort, årskort el. For arbeidsgivers dekning av slike billetter se Skatte-ABC.

  Bomavgift dekket når ansatt har fri bil

  Siden bompengeavgiften ikke regnes som en bilkostnad, vil reglene over også gjelde når arbeidsgiver dekker den ansattes kostnad til bompasseringer ved bruk av virksomhetens bil (fri bil). Se Skatte-ABC.

  Merverdiavgift

  Se følgende tema for retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift i de forskjellige tilfellene:

  Stikkord:

  • autopass,
  • autopassavtale,
  • autopass-avtale,
  • bomstasjoner,
  • allokering,
  • yrkesreise,
  • bomavgifter,
  Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan