Skattepliktig dekning av privatreiser

Skattefri dekning bompenger - tjenestereise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Refusjon - private kostnader

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5000 Lønn til ansatte
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom arbeidsgiver refunderer arbeidstakers utgifter til privat bompassering innrapporteres beløpet som lønn.

A-meldingen

Bompenger kan refunderes skattefritt under forutsetning av at utgiften er pådratt i tjeneste.
Se tema om skattefri utgiftsrefusjon.

Merverdiavgift

Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift fordi anskaffelsen ikke er til bruk i den registrerte virksomheten (privat kostnad), se mval. § 8-1.

Stikkord: autopass, autopassavtale, autopass-avtale, bompengeabonnement, bompenger, innberetning bompenger, klippekort, køfribrikke, verdikort, årskort, abbonoment, abbonnement, abonement, bomavgifter, kmva, kostand, omkostning

For ansatte - utgiftsgodtgjørelse

Fritak for bomavgift for enkelte kjøretøy

Kalkulator for bompenger