Skattepliktig dekning av privatreiser

Skattefri dekning bompenger - tjenestereise

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Arbeidsgivers dekning av bompenger på yrkesreise er skattefritt for arbeidstaker. Dette gjelder som hovedregel også for personer som ved fastsettingen får standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se Skatte-ABC, siste avsnitt.

Ved bruk av autopass ol. der bompasseringene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se tema om forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser.

Tips!

For beregning av bompenger på en strekning, eller for kontroll av innsendte reiseregninger, bruk vår bompengekalkulator.

Merverdiavgift

Rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger faller utenfor loven, jf. mval. § 3-11. Bompenger vil derfor ikke være avgiftsbelagt.

Stikkord: autopass, autopassavtale, autopass-avtale, frie bompenger, bomavgifter, yrkesreise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Refusjon - private kostnader

For ansatte - utgiftsgodtgjørelse

Fritak for bomavgift for enkelte kjøretøy

Kalkulator for bompenger