PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri dekning bompenger - tjenestereise

  Bompenger

  • D7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Lønn

  Arbeidsgivers dekning av bompenger på yrkesreise er skattefritt for arbeidstaker. Dette gjelder som hovedregel også for personer som ved fastsettingen får standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se Skatte-ABC, siste avsnitt.

  Ved bruk av autopass ol. der bompasseringene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se tema om forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser.

  Tips!

  For beregning av bompenger på en strekning, eller for kontroll av innsendte reiseregninger, bruk vår bompengekalkulator.

  Merverdiavgift

  Rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger faller utenfor loven, jf. mval. § 3-11. Bompenger vil derfor ikke være avgiftsbelagt.

  Stikkord:

  • autopass,
  • autopassavtale,
  • autopass-avtale,
  • frie bompenger,
  • bomavgifter,
  • yrkesreise,
  Skattefri dekning bompenger - tjenestereise
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan