Bøter mv. som ikke har overveiende straffelignende karakter

Bøter mv. som har overveiende straffelignende karakter

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Skatteplikt for den ansatte

Hvis arbeidsgiver dekker arbeidstakerens bøter, gebyrer mv. og disse er ilagt med hjemmel i lov eller forskrift og er av overveiende straffelignende (pønal) karakter, er beløpet skattepliktig for den ansatte. Arbeidsgivers dekning av boten mv. anses som dekning av en privat utgift og skal behandles som lønn. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført i forbindelse med arbeidet eller på tjenestereise/yrkesreise. På slike bøter mv. skal det fremgå klart at de er ilagt med hjemmel i veitrafikkloven eller annen lov og forskrift og dette kan således være til hjelp dersom man vil sjekke om boten mv. er ilagt med hjemmel i lov eller forskrift.

Eksempler på gebyrer eller bøter av straffelignende (pønal) karakter kan være:

  • Ulovlig stans eller parkering på offentlig vei (ikke manglende betaling eller tidsoverskridelse på parkeringsplass)
  • Fartsbot
  • Piggdekkbot
  • Overlastgebyr ilagt arbeidstaker, se Skatte-ABC.
    NB! Det er kjøretøyets eier som blir ilagt overlastgebyr etter Forskrift om gebyr for overlast.
    Dersom arbeidsgiver eier eller leaser kjøretøyet vil overlastgebyret bli ilagt arbeidsgiver, og slike utgifter anses da ikke som lønn.

Dekket ved kontantgodtgjørelse eller refusjon etter regning

Beløpet skal innrapporteres som lønn i de tilfeller arbeidstaker mottar kontantgodtgjørelse eller refusjon etter regning.

Dekket direkte til utsteder

Når arbeidsgiver betaler beløpet direkte til utsteder og boten/gebyret er ilagt arbeidstaker, er dette en naturalytelse og skal innrapporteres.

A-meldingen

Skatt

Fradragsrett for arbeidsgiver

Utbetalingen behandles som lønn (se over) og er dermed fradragsberettiget for arbeidsgiver.

Se mer om bøter mv. i Skatte-ABC

Stikkord: fartsbot, forelegg, forsinkelsesavgift, gebyrer konto, kontrollavgift, pønal karakter, trafikkbot, bot