Bøter mv. som ikke har overveiende straffelignende karakter

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Arbeidsgiver kan dekke bøter, gebyrer mv. for den ansatte uten at det blir skattepliktig for arbeidstaker. Dette gjelder f.eks parkeringsbot. Forutsetningen er at boten mv. ikke er av straffelignende karakter og at arbeidstaker har pådratt seg boten mv. gjennom jobben. Eksempler på slike er:

  • tilleggsavgift for manglende betaling for parkering på parkeringsplass
  • tilleggsavgift for tidsoverskridelse ved parkering (uavhengig av om parkering er på offentlig eller privat parkeringsplass)

Skatt

Bøter, gebyrer mv. av ikke straffelignende karakter er skattemessig fradragsberettiget for bedriften hvis boten mv. ble pådratt i yrkessammenheng.

Stikkord: forelegg, gebyrer konto, kontrollavgift, parkeringsbot, parkeringsbøter, parkeringsgebyr, tilleggsgebyr, parkeringsbøter, parkeringsgebyr, parkeringsbot, bot

Bøter mv. som har overveiende straffelignende karakter