Kjøp av branntekniske tjenester

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
Debet

Begrepet branntekniske tjenester omfatter blant annet kontroll av brannslukkerutsyr, tilsyn av bygg, risikovurdering av bygg og rådgivning i byggesaker.

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift ved kjøp av branntekninske tjenester til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet jf mval § 8-1.

Stikkord: brann og sikkerhet, brannsikkerhet, brannsikring, brannslukningsapparat, brannteknikk, brannteknisk analyse, brannteknisk prosjektering, brannteknisk rådgivning, brannutstyr, service brannvern, brannslukkerapparat, erverv

Salg av branntekniske tjenester