Kjøp av branntekniske tjenester

Salg av branntekniske tjenester

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

I branntekniske tjenester inngår blant annet kontroll av brannslukkerutsyr, tilsyn av bygg, risikovurdering av bygg og rådgivning i byggesaker.

Merverdiavgift

Omsetning av branntekniske tjenester er merverdiavgiftspliktig omseting etter merverdiavgiftsloven § 3-1.

Bokføring

Ved salg av brannslukningsutstyr og andre brannsikringsprodukter skal slikt varesalg inntektsføres mot konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats.

Stikkord: brann og sikkerhet, brannalarm, brannsikring, brannslukningsapparat, brannstige, brannteknikk, brannvern, brannslukkerapparat, omsetning