PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av branntekniske tjenester

  Branntekniske tjenester

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  I branntekniske tjenester inngår blant annet kontroll av brannslukkerutsyr, tilsyn av bygg, risikovurdering av bygg og rådgivning i byggesaker.

  Merverdiavgift

  Omsetning av branntekniske tjenester er merverdiavgiftspliktig omseting etter merverdiavgiftsloven § 3-1.

  Bokføring

  Ved salg av brannslukningsutstyr og andre brannsikringsprodukter skal slikt varesalg inntektsføres mot konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats.

  Stikkord:

  • brann og sikkerhet,
  • brannalarm,
  • brannsikring,
  • brannslukningsapparat,
  • brannstige,
  • brannteknikk,
  • brannvern,
  • brannslukkerapparat,
  • omsetning,
  Salg av branntekniske tjenester
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan