Hva er byggelån?

Et byggelån er et midlertidig lån som dekker de løpende kostnadene etterhvert som byggearbeidet skrider frem for bygg og anlegg. Utbetalingen følger fremdriften på bygget. Låntaker betaler renter av det som er brukt av lånet. Byggelån har høyere rente enn vanlig lån. Renten betales av det beløpet som til enhver tid er trukket opp på rammen.

Etter at byggeperioden er over gjøres byggelånet om til et vanlig langsiktig lån. Dersom det foreligger tilsagn om å konvertere byggelånet til et langsiktig lån, eller det er sannsynlig at byggelånet skal gjøres om til et langsiktig lån, er det god regnskapsskikk å klassfisere byggelånet som langisktig gjeld, jf. NRS 8.6.1.2.

Se relaterte temaer:

  • Oppføring av bygg
  • Bygningsmessige anlegg
  • Anleggskontrakter
Stikkord: byggelån

Ved egenutvikling av driftsmiddel

Ved oppføring av bygning for salg