Skatt

Bygninger i jord- og skogbruk har forskjellig behandling etter hvilke type bygg og hvilken virksomhet byggene tilhører.

For jordbruk kan det nevnes bygg som:

 • Føderådsbolig/leilighet
 • Husdyrbygg
  • Avskrives med forhøyet avskrivningssats på 6 %.
 • Hytter
 • Røkterbolig
 • Seksjonert bolig
 • Seterbygg
 • Stabbur
  • Avskrivninger
  • Privat bruk
  • Ikke-bruk
 • Utleie av bolig
 • Våningshus

For skogbruk kan det nevnes bygg som:

 • Egen bolig
 • Hytter/utleiehytter
 • Skogskoier

Merverdiavgift

Generelle temaer om bygninger