Kjøp, oppføring og påkostning av bygningsmessige anlegg

Kjøp av utstyr og inventar til bygningsmessige anlegg

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1250 Inventar
Debet
6540 Inventar
Debet

Satser

Aktivering

Definisjon

Bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

Flyttbare bygningsmessige anlegg anses som varer, mens ikke-flyttbare bygningsmessige anlegg anses som fast eiendom.

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag av mva ved kjøp av utstyr og inventar i forbindelse med bygningsmessige anlegg i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Unntak

Det foreligger ikke rett til fradrag for kjøp av løsøre og utstyr ved oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner, se mval. § 8-3 (1) g.

Kommentar

Konteringen avhenger av om innkjøpet er en driftskostnad, vedlikeholdskostnad eller en påkostning og om utstyret/inventaret skal aktiveres eller ikke.

Stikkord: aircondition, anleggsbrakker, bolig, boligbrakke, bygningsmessige, dekketøy, elektiske installasjoner, fjernsynsapparat, flyttbare, fryser, hvitevarer, kjøkkenredskap, kjøkkenutstyr, kjøleskap, komfyr, mikrobølgeovn, musikkanlegg, møbler, oppvaskmaskin, radio, renseanlegg, servise, stekeovn, stereoanlegg, stoler, tv, vaskemaskin, arbeidsbrakke, innstallasjoner, instalasjoner, tv, kvit, fjernsyn, erverv, innventar

Vedlikehold og reparasjon av bygningsmessig anlegg

Leie av bygningsmessig anlegg

Salg

Utleie