Kjøp, oppføring og påkostning av bygningsmessige anlegg

Kjøp av utstyr og inventar til bygningsmessige anlegg

Vedlikehold og reparasjon av bygningsmessig anlegg

Leie av bygningsmessig anlegg

Salg

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
Kredit

Definisjon

Bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

Merverdiavgift

Flyttbare anleggsbrakker anses for å være varer og skal beregne mva med høy sats, se mval. § 3-1 (1).

Unntak

Ikke-flyttbare brakker anses å være fast eiendom og er dermed utenfor loven, se mval. § 3-11.

Stikkord: anleggsbrakker, arbeidsbrakker, bolig, boligbrakker, bygningsmessig, flyttbare, midlertidige bygninger, skiftebrakker, spisebrakker, vaskebrakker, ventilasjonsanlegg, arbeidsbrakke, anleggsbrakke, omsetning

Utleie