PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg

  Bygningsmessige anlegg

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Definisjon

  Bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

  Merverdiavgift

  Flyttbare anleggsbrakker anses for å være varer og skal beregne mva med høy sats, se mval. § 3-1 (1).

  Unntak

  Ikke-flyttbare brakker anses å være fast eiendom og er dermed utenfor loven, se mval. § 3-11.

  Stikkord:

  • anleggsbrakker,
  • arbeidsbrakker,
  • bolig,
  • boligbrakker,
  • bygningsmessig,
  • flyttbare,
  • midlertidige bygninger,
  • skiftebrakker,
  • spisebrakker,
  • vaskebrakker,
  • ventilasjonsanlegg,
  • arbeidsbrakke,
  • anleggsbrakke,
  • omsetning,
  453 1452 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan