PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie

  Bygningsmessige anlegg

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Definisjon

  Bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

  Merverdiavgift

  Utleie av flyttbare anleggsbrakker anses å være en tjeneste og skal beregnes med høy sats, se mval. § 3-1 (1).

  Unntak

  Utleie av ikke-flyttbare brakker anses å være utleie fast eiendom og er dermed utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

  I situasjoner hvor utleien anses som romutleie, f.eks. hotellvirksomhet, skal lav mva sats legges til grunn, se mval. § 5-5 og mval. § 3-11 (2) a. Momenter som gir indikasjoner på at mval. § 5-5 legges til grunn er:

  • Servering av mat
  • Rengjøring
  • Tilgang på sengetøy og håndklær

  Stikkord:

  • arbeidsbrakker,
  • bolig,
  • boligbrakker,
  • bygningsmessige,
  • hallutleie,
  • leasing,
  • midlertidige bygninger,
  • skiftebrakker,
  • spisebrakker,
  • vaskebrakker,
  • anleggsbrakke,
  • leie,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan