Lønn

Merverdiavgift

Skatt

Bokføring

Skattefri dekning av databriller og synsundersøkelser for ansatte bokføres som vist under Lønn.

Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til innfatning ut over det beløp som er satt som rimelig, vil det overskytende beløpet være skattepliktig for den ansatte og trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og innrapporteringspliktig for arbeidsgiver. Skattepliktig dekning kan bokføres til debet på konto 5280 Annen fordel i arbeidsforhold og kredit konto 5290 Motkonto for gruppe 52.

Stikkord: terminalbriller