Lønn

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Definisjon og kriterier

En databrille er en brille som kun brukes til arbeid ved dataskjermen. Som regel er dette en énstyrkebrille, og progressive briller, som egner seg til daglig bruk, anses derfor ikke som databriller.

For at den ansatte skal få dekket databriller skattefritt, må følge kriterier oppfylles:

  • Databrillen må være godkjent av sakkyndig lege/optiker (dokumentasjonen skal legges ved i regnskapet).
  • Brillen må ha spesialtilpassede brilleglass med rimelig innfatning, og være til bruk ved dataskjerm.

Beløpsgrense

Arbeidsgiver kan ikke sette noen øvre grense for hva de spesialtilpassede brilleglassene skal koste, men kravet om rimelig innfatning tilsier at en økonomisk ramme for brilleinnfatningen kan settes. Dette gjøres ofte i et eget arbeidsreglement/personalhåndbok, slik at den ansatte skal vite hvor mye arbeidsgiver dekker og hvor mye som eventuelt må dekkes selv.

Dersom den ansatte får dekket kostnader til databriller skattefritt, vil også alle kostnader som arbeidsgiver dekker for synsundersøkelser, herunder oppfølging hos spesialist, og nødvendige synshjelpemidler være skattefrie.

Solbriller og linser vil aldri kunne dekkes skattefritt. Reglene for kjøp av databriller gjelder også for selvstendig næringsdrivende.

Ansattes krav til synsundersøkelse

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4 (forskrift til arbeidsmiljøloven), er det gitt bestemmelser rundt arbeidsgivers plikt til å tilby undersøkelse av arbeidstakers syn i visse tilfeller. Bestemmelsen sier at arbeidstakere som jevnlig tilbringer en betydelig del av arbeidstiden sin foran dataskjermen, skal få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt av en person med nødvendig kvalifikasjoner:

  • før de begynner arbeid ved dataskjermen,
  • om nødvendig med jevne mellomrom i tiden deretter og
  • dersom de får synsproblemer som kan skyldes arbeidet ved dataskjermen.

Dersom slike undersøkelser viser at det er nødvendig med videre undersøkelser hos øyespesialist, skal arbeidsgiver også dekke slike utgifter. Avdekkes det at vanlige synskorrigerende hjelpemidler ikke kan benyttes, skal arbeidstaker få spesielle synskorrigerende hjelpemidler som er egnet til vedkommende arbeid. Disse utgiftene skal også dekkes av arbeidsgiver.

For mer informasjon, se også Arbeidstilsynets nettsider om Synsundersøking og databriller.

Stikkord: arbeidsbriller, beløpsgrense, briller ansatte, brilletilpasning, enkeltpersonforetak, lesebriller, pc briller, pcbriller, pc-briller, personlig næringsdrivende, skjermbriller, synstest, synsundersøkelse, synsundersøking, terminalbriller, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak, databriller, arbeidsvederlag, terminalbriller

Merverdiavgift

Skatt

Bokføring