Lønn

Merverdiavgift

Det er fradrag for merverdiavgift på kjøp av databriller til ansatte i merverdiavgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1. Dette forutsetter at databrillen forblir virksomhetens eiendom. Se MVA-håndbokens § 3-23 Særlige formål under punktet Uttak til særlige formål i virksomheten og avsnittet med stikkordene "Kost og naturalavlønning, uttak, Arbeidstøy", "Uttak, Arbeidstøy", "Arbeidstøy".

Når det gjelder synsundersøkelser hos optiker, så faller denne tjenesten inn under unntaket for helsetjenester i mval. § 3-2. Det vil derfor ikke være aktuelt med fradrag for mva på slike synsundersøkelser.

Stikkord: moms, mva, terminalbriller

Skatt

Bokføring