Lønn

Merverdiavgift

Skatt

I følge hovedregelen om fradrag, sktl. § 6-1, gis det fradrag for kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Selskapet har derfor skattemessig fradrag for kostnader til dekning av den ansattes databriller med rimelig innfatning, som brukes foran dataskjermen på jobben (skal ikke brukes privat). Det samme gjelder for dekning av kostnader jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-4, f.eks. synsundersøkelser.

Stikkord: terminalbriller

Bokføring