Kjøp av datautstyr til bruk i virksomheten

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6551 Datautstyr
Debet

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for kjøp av datautstyr til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Bokføring

Hvis innkjøpene ikke går inn under reglene for aktivering og skal kostnadsføres direkte, kan konto 6540 Inventer og konto 6551 Datautstyr benyttes.

Stikkord: avskrivning kontormaskiner, cad, dak, datakostnader, datamaskiner, dataserver, datautgifter, datautstyr, dataveske, edb-hardware, etikettmaskin, etikettprinter, flash drive, frankeringsmaskin, harddisk, hardware, hdmi-kabel, ipad, kamera, kassaapparat, kjøp datatutstyr, kontormaskin, kopieringsmaskin, kopimaskin, laptop, makulator, makuleringsmaskiner, mikrofon, minnebrikke, minnekort, minnepenn, minnepinne, multifunksjonsskriver, multiskriver, netbook, pc, pc-bag, pc-veske, plugin, printer, projektor, regnemaskin, reservedeler, router, ruter, scanner, server, serverutstyr, skanner, skrivemaskin, telefonsentral, trådløst nettverk, usb, avskriving, datautgifter, datakostnader, tablet, nettbrett, kasseapparat, erverv, kommandittselskap, plug-in, prosjektor, ruter, router, skanne, scanne, tlf, fjernsyn

Leie av datautstyr og kontormaskiner

Vedlikehold og reparasjon av datautstyr