Kjøp av datautstyr til bruk i virksomheten

Leie av datautstyr og kontormaskiner

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6420 Leie datasystemer
Debet
6430 Leie andre kontormaskiner
Debet

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for leie av datautstyr og kontormaskiner til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Stikkord: cad, dak, datakostnader, datamaskiner, dataserver, datautgifter, datautstyr, edb-hardware, frankeringsmaskin, kassaapparat, kopieringsmaskin, kopimaskin, laptop, leasing, leie kassesystem, makuleringsmaskiner, multifunksjonsskriver, nettbrett, pc, printer, router, ruter, server, serverleie, serviceavtale, servicekontrakt, datautgifter, datakostnader, kasseapparat, leie, leasing, kassasystem, kommandittselskap, tablet, ipad, ruter, router

Vedlikehold og reparasjon av datautstyr