Kjøp av datautstyr til bruk i virksomheten

Leie av datautstyr og kontormaskiner

Vedlikehold og reparasjon av datautstyr

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
Debet

Satser

Aktivering

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for vedlikehold og reparasjon av datautstyr til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Stikkord: datakostnader, datamaskiner, dataserver, datatilbehør, datautgifter, datautstyr, edb-hardware, frankeringsmaskiner, hardware, ipad, kassaapparat, kopieringsmaskiner, kopimaskiner, laptop, makuleringsmaskiner, multifunksjonsskriver, nettbrett, pc, plugin, printer, reservedeler, router, ruter, server, servicekontrakt, datautgifter, datakostnader, tablet, nettbrett, kasseapparat, kommandittselskap, ipad, plug-in, ruter, router, reparasjon, vedlikehold