Kjøp av julekort etc.

Kjøp av diverse varer for videresalg

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats
Debet
4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy sats
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for kjøp av råvarer og halvfabrikata til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

Kjøp av innpakningsprodukter og andre produkter som følger med salgsvaren føres som varekjøp.

Stikkord: bruksanvisninger, bæreposer, bånd, båndsplitter, cellofan, damp, dvd, emballasje, emballering, engangsemballasje, engangsflasker, esker, europaller, fraktbrev, førstehjelpsutstyr, gavebånd, gavepapir, gavepose, gråpapir, handleposer, hyssing, innpakningspapir, innsatsfaktorer, jern, kartong, kobber, lim, merkelapper, metaller, musikkanlegg, pakkepapir, paller, papirposer, pappesker, plastpose, postoppkrav, prisetikett, prislapper, rosetter, råmaterialer, silkepapir, skrap, skrapvarer, skruer, smykkeposer, spiker, varedeklarasjon, vareproduksjon, videokassetter, kommandittselskap, embalasje, presang, kmva, kasett, erverv, omsetning

Salg