Kjøp av julekort etc.

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6890 Annen kontorkostnad
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger rett til fradrag i mva for gaver og varer/tjenester i reklameøyemed av bagatellmessig verdi, se mval. § 8-1. Bagatellmessig verdi er definert som kr 100 inklusive mva, se fmva. § 1-3-6. Den bagatellmessige verdien måles opp mot hver enkelt innkjøpt enhet, f.eks. et julekort.

Unntak

Det foreligger ikke rett til fradrag i mva dersom gaven eller varen/tjenesten har en verdi som overstiger bagatellmessig verdi, se mval. § 8-3 (1) f.

Stikkord: bursdagskort, gratulasjonskort, erverv

Kjøp av diverse varer for videresalg

Salg