PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg

  Diverse varer

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3010 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes mva for salg av varer se mval. § 3-1.

  Omfatter salg av (listen er ikke uttømmende):

  • Drivstoff
  • Flytende kraner, som faller utenfor definisjonen i mval. § 6-9 (1)
  • Skrapvarer, f.eks. salg av metaller som jern og kobber
  • Studieopptak til mastertape (originaltape) og stereotape produsert fra master tape

  Stikkord:

  • blomster,
  • briller,
  • bæreposer,
  • demo-cder,
  • emballasje,
  • engangsemballasje,
  • førstehjelpsutstyr,
  • handleposer,
  • hjemmeside,
  • hyssing,
  • kontaktlinser,
  • mastertape,
  • musikkanlegg,
  • musikkopptak,
  • musikktape,
  • originaltape,
  • planter,
  • postgiromateriell,
  • presenninger,
  • souvenirer,
  • stereotape,
  • suvenirer,
  • webside,
  • blomsterbukett,
  • bukett,
  • embalasje,
  • nettside,
  • omsetning,
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan