Salg av rettigheter til domene

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Et domenenavn er en unik, hierarkisk oppbygget navnestreng som benyttes til adressering på internett. All kommunikasjon på Internet foregår ved hjelp av IP-adresser, men domenenavner lettere å huske, og dette er noe av hensikten med domenenavn. Det finnes egne DNS-servere som oversetter domenenavn til IP-adresser.

Merverdiavgift

Salg av domene mv. er merverdiavgiftspliktig omsetning, jf. mval. § 3-1 (1).

Skatt

Gevinst ved salg av domenenavn (internettadresse) er skattepliktig etter sktl. § 5-1, jf. § 9-2 første ledd bokstav e, eventuelt som fordel vunnet ved virksomhet.

Stikkord: omsetning

Kjøp av rettigheter til domene